Vi bryr oss om din integritet

Bonnaya respekterar din integritet och skyddar alla dina personuppgifter som vi behandlar. All personlig information behandlas i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Innehåll på denna sida:

Policy för personuppgifter →
Information för Cookies →
Kontaktuppgifter →

Policy för personuppgifter

Vi strävar alltid efter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för alla personuppgifter som vi behandlar.

Omfattningen av denna policy

Den här policyn gäller Bonnayas partners, leverantörer, kunder och marknadsföringsmottagare. Här förklaras hur Bonnaya samlar in och behandlar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Bonnaya ansvarar för den bearbetning som utförs av oss eller för våra räkning. Personuppgifter behandlas endast för de objekt och syften som beskrivs i denna policy. Bonnaya behandlar bara personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt i förhållande till syftet, särskilt om känsliga personuppgifter.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du kommunicerar med oss ​​via e-post eller andra kanaler. Uppgifterna vi samlar in inkluderar kontaktuppgifter, företagsnamn, relevant avdelning, din position/jobbtitel, språkpreferens och korrespondens mellan dig och Bonnaya som vi har registrerat och sparat kopior av, inklusive bilagor. När det inte längre är relevant kommer sådan korrespondens att raderas.

Hur och varför vi använder de personuppgifter som vi samlar in

 • För att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller det företag du representerar
 • För att hantera och utveckla affärsrelationen med kunder såväl som leverantörer, inklusive intern affärsutveckling relaterad därtill
 • För att ge dig information som du begär från oss
 • För att svara på dina frågor eller kommentarer
 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter
 • För att ge dig inbjudningar till evenemang, träningsprogram, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig
 • För för att ge dig nyhetsbrev som du när som helst kan välja att avsluta prenumerationen på
 • Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon annan part än vad som beskrivs i den apolicy.

Rättsliga skäl för att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på:

 • en avtalsenlig skyldighet för att utföra ett kontrakt med dig / ditt företag, eller att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal med dig
 • en juridisk skyldighet för att följa lagar och förordningar
 • våra (eller våra anslutna eller marknadsföringsföretag till vårt) legitima intresse av att upprätthålla vår affärsrelation och kommunicera med dig som en affärskontakt
 • ett samtycke, som du kan återkalla när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Legitimt intresse

Delar av vår behandling av personuppgifter är baserade på ett legitimt intresse. I sådana fall tar vi hänsyn till och väger ditt intresse för integritet i förhållande till vårt intresse (som anges ovan under ”Hur och varför vi använder de personuppgifter som vi samlar in”) för att utföra behandlingen. Vi balanserar sedan dessa intressen med hänsyn till både positiva och negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är legitimt.

Tillgång till dina personuppgifter

Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer associerade med Bonnaya som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med de syften som anges ovan kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Lagring

Dina personuppgifter sparas endast för de angivna syften som nämns ovan och så länge de är relevanta och nödvändiga för de syften som beskrivs ovan.

Säkerhet

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. mot förlust och för att skydda mot tillgång från obehöriga personer.

Dina val och rättigheter

Vi välkomnar dina förfrågningar och kommentarer. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att ha felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss ta bort dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och få informationen överförd till en annan part som ansvarar för databehandling.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till relevant Dataskyddsmyndighet (Datainspektionen), som är tillsynsmyndigheten för vår behandling av personuppgifter.

Information om cookies

Varför vi använder cookies

När du besöker denna webbplats eller någon annan webbplats länkad från denna webbplats kan vi och tredje parter lagra viss information på din dator i form av ”cookies”. Cookies kopplar webbläsarens inställningar till sociala mediekonton som du är inloggad på. Cookies är anonymiserat till Bonnaya men gör dig berättigad till framtida webbkampanjer i samarbete med till exempel LinkedIn och Facebook. Vi använder cookies för statistiska ändamål, för marknadsföringsändamål och för att skräddarsy webbplatsen efter dina behov, intressen och preferenser. Cookies kan också användas för sessionhanteringsändamål och när du väljer ditt visningsspråk och andra personliga funktioner. Cookien innehåller ingen personlig information; den identifierar bara enheten du använder i din webbläsare.

Ditt samtycke

Genom att använda den här webbplatsen och tillåta cookies via dina webbläsarinställningar, samtycker du till vår användning av cookies. Om du inte vill acceptera vår användning av cookies måste du inaktivera funktionen för cookies i inställningarna för din webbläsare. Om du inte tillåter cookies fungerar vissa funktioner på denna webbplats inte som avsett.

Leverantörer av tredjepartscookies

Vi använder cookies från tredjepartsleverantörer, som Google Analytics, för besökaranalys och för att rikta annonskampanjer via sociala nätverk. Cookien innehåller inte personuppgifter utan kommer att användas för att rikta annonser baserade på dina surfvanor, det företag vars nätverk du använder för att ansluta till Internet och din fysiska plats. Webbplatser som är länkade från bonnaya.com kan använda liknande cookies, främst från Google för analytiska ändamål.

Om du inte accepterar cookies

Om du inte vill acceptera cookies måste du ändra cookie-inställningarna i webbläsarinställningarna. Du kan vanligtvis hitta dessa inställningar i menyn ’alternativ’ eller ’inställningar’ eller annan dokumentation för din webbläsare.

Om du vill ta bort cookies

Du kan ta bort cookies som har sparats på din dator. Hur du gör detta beror på vilken webbläsartyp du använder. Du kan hitta mer information om detta i dokumentationen för din webbläsare.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller användning av cookies, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

E-post: marknad@bonnaya.se

Adress: Geijersgatan 1, 411 34 Göteborg
Telefon: 031-773 81 11

Adress: Regeringsgatan 45, 103 96 Stockholm
Telefon: 08-55 113 113

Kontakta oss

Vill du veta mer om Bonnaya? Skriv till marknad@bonnaya.se eller ring 08-55 113 100.

Behöver du support

Vi svarar på frågor vardagar 9–12 och 13­–17 via support@bonnaya.se eller telefon 08-55 113 113.

Vanliga frågor och svar

Se vår FAQ